Welkom op site

Comments Off

Bullestiek Business Consult is er voor het MKB bedrijf. Vaak zijn dat familiebedrijven. Missie is ondernemers te adviseren financieel en bedrijfseconomisch weerbaar te maken en/of te houden. De kracht van het bureau is gelegen in het adviseren en stimuleren van ondernemers op strategisch, bedrijfseconomisch en financieel gebied.

Afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door hoge werkdruk waarin bijna alle aandacht werd opgeeist door ‘het werk’. Veel bedrijven hadden de afgelopen 10 jaar een groei doorgemaakt in omzet en (personeel)kosten. Winst was aanwezig, doch niet in verhouding met de toegenomen omzet. Ten gevolge van de economische crisis is het klimaat drastisch omgeslagen! Reserves zijn vastgelegd in het bedrijf. Zij dreigen nu aangesproken te worden. U zult keuzes moeten maken.

Bullestiek Business Consult heeft hier ervaring in en heeft werkwijzen ontwikkeld om ondernemers te “updaten” en te begeleiden hun blinde vlekken en niet meer renderende routines op te sporen en om te buigen in nieuwe kansen. Zonder aanpassen aan het hedendaagse ondernemen mag u vrezen voor de toekomst.

Bullestiek Business Consult heeft in de loop der jaren honderden bedrijven doorgelicht en samen met ondernemers nieuwe wegen mogen uitzetten. Oplossing wordt vaak over het hoofd gezien of te ingewikkeld gemaakt en door ingesleten routine niet herkend. De oplossing zit bijna altijd dichtbij en volgens de ondernemer blijkt het achteraf altijd eenvoudig te zijn.
Ons doel is met praktische hulpmiddelen de winstgevendheid en het plezier in de onderneming terug te halen en het bedrijf zo snel mogelijk op eigen kracht te laten draaien. Het toepassen van onze economische stuurmiddelen vereist voor de ondernemer geen specifieke vooropleiding.

Comments are closed.